Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Kalendarium na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022r.
Konferencja klasyfikacyjna I półrocze 09.01.2023r.
Zakończenie I półrocza 29.01.2023r.
Konferencja podsumowująca I półrocze 01.02.2023r.
Ferie zimowe 16 – 29.01.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11.04.2023r.
Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25.05. 2023r.

Termin dodatkowy:

12, 13, 14.06. 2023r.

Konferencja klasyfikacyjna –II półrocze 15.06.2023r.
Konferencja podsumowująca rok szkolny 21.06.2023r.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23.06.2023r.
Wyniki egzaminacyjne 03.07.2023r.
Wydanie zaświadczenia ósmoklasistom 06.07.2023r.
Ferie letnie 26.06. – 31.08. 2023r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych:

14 października 2022r. (Dzień Edukacji Narodowej)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

31 października 2022r.

2, 4, 5  maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca 2023r.

Terminy zebrań i  spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

Zebranie informacyjne:
– dla klas I-III
– dla klas IV-VIII
                                                            07.09.2022r. godz. 17:00                       07.09.2022r. godz. 18:00
Wywiadówka dla klas. I-III Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje Wywiadówka  dla klas IV-VIII
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje
09.11.2022r. godz. 17:00
godz. 17:30- 18:3009.11.2022r. godz. 17:30
godz. 18:00 – 19:00
SPOTKANIA dla rodziców dotyczące ocen przewidywanych 14.12.2022r.                                                    godz. 17:00 – 18:00
Wywiadówka  klas. I-III Wywiadówka  dla klas IV-VIII 11.01.2023r. godz. 17:0011.01.2023r. godz. 17:30
Wywiadówka  klas. I-III
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje Wywiadówka  kl. IV-VIII
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje
29.03.2023r. godz. 17:00
godz. 17:30-18:3029.03.2023r. godz. 17:30
godz.18:00 – 19:00
SPOTKANIA dla rodziców dotyczące ocen przewidywanych 17.05.2023
godz. 17:00 – 18:00

(IK)