Organizacja roku szkolnego

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021

01.09.2020 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna

03.02.2021 – konferencja klasyfikacyjna I półrocze

04.01 – 17.01.2021  – ferie zimowe

05.02.2021 – zakończenie I półrocza

– rekolekcje parafialne – (termin zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji)

01.04. – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

16.06.2021 – konferencja klasyfikacyjna II półrocze

25.06.2021 – zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12 i 13 listopada 2020 r.
25, 26, 27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

Terminy zebrań i  spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

09.09.2020r. zebranie informacyjne
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
18:00 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

04.11.2020r. wywiadówka – forma zdalna
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury  (17.30 – 18:30 konsultacje)
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka (18:00 – 19:00 konsultacje)
Po zebraniach spotkania (konsultacje) dla rodziców

09.12.2020r.
17:00 – 18:00 – spotkania dla rodziców dot. ocen przewidywanych

10.02.2021r.
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

14.04.2021r. (wywiadówka)
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury  (17.30 – 18:30 konsultacje)
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka (18:00 – 19:00 konsultacje)
Po zebraniach spotkania (konsultacje) dla rodziców

19.05.2021r.
17:00 – 18:00 – spotkania dla rodziców dot. ocen przewidywanych