Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019


Kalendarium na rok szkolny 2018/2019

 03.09.2018 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
24-31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna;
07.01.2019 – konferencja klasyfikacyjna;
11.01.2019 – zakończenie I- półrocza;
11.02. – 24.02.2019 – ferie zimowe
– rekolekcje parafialne – (termin zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji)
18.04. – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019 – zakończenie roku szkolnego 2018/2019;
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
– 02.11.2018,
– 15,16,17.04.2019 (egzamin ósmoklasisty),
– 02.05.2019

Terminy zebrań i  spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

12.09.2018r. (wywiadówka)
16:30 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

05.11.2018r godz. 17:30
– spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców

07.11.2018r. (wywiadówka)
16:30 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

12.12.2018r.
17:00 – 18:00 – spotkania z rodzicami

09.01.2019r. (wywiadówka)
16:30 – klasy I-III w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy IV w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy V- VIII i gimnazjum w budynku przy ul. Asnyka
Po zebraniach od godz. 18:00 konsultacje w budynku przy ul. Asnyka

20.03.2019r. (wywiadówka)
16:30 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

15.05.2019r
17:00 – 18:00  – spotkania z rodzicami
kl. I – III w budynku przy ul. Żwirki i Wigury
kl. IV – VIII i gimnazjum w budynku przy ul. Asnyka