Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna I półrocze

19.01.2021 r.

Zakończenie I półrocza

21.01.2022 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

02.02.2022 r.

Ferie zimowe

14 – 27.02.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19.04.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna –II półrocze

14.06.2022 r.

Konferencja podsumowująca rok szkolny

22.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022 r.

Zebrania z Rodzicami/Opiekunami – harmonogram

Zebranie informacyjne:                                          – dla klas I-III                                               – dla klas IV-VIII

                                                          08.09.2021 godz. 17:00                     08.09.2021 godz. 18:00

Wywiadówka   dla klas. I-III

Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje

17.11.2021 godz. 17:00

17.11.2021 godz. 17:30 – 18:30

Wywiadówka  dla klas IV-VIII
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje

17.11.2021 godz. 17:30    

17.11.2021  godz.18:00 – 19:00

                                                                                                    

SPOTKANIA dla rodziców dotyczące ocen przewidywanych

15.12.2021                                              godz. 17:00 – 18:00

Wywiadówka  klas I-III

26.01.2022 godz. 17:00

Wywiadówka  dla klas IV-VIII

26.01.2022 godz. 17:30

Wywiadówka  klas I-III

Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje

20.04.2022 godz. 17:00

20.04.2022 godz. 17:30 – 18:30

Wywiadówka  kl. IV-VIII

Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb i możliwości uczniów – konsultacje

20.04.2022 godz. 17:30

20.04.2022 godz.18:00 – 19:00

SPOTKANIA dla rodziców dotyczące ocen przewidywanych

18.05.2022                                           godz. 17:00 – 18:00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2021 r.

2 i 12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               24, 25, 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca 2022 r.