Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020


Kalendarium na rok szkolny 2019/2020

 02.09.2019 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
23-31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna;
10.01.2020 – konferencja klasyfikacyjna I półrocze;
13.01. – 26.01.2020 – ferie zimowe
26.01.2020 – zakończenie I- półrocza;
– rekolekcje parafialne – (termin zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji)

09.04. – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

17.06.2020 – konferencja klasyfikacyjna II półrocze;

26.06.2020 – zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
– o2,03.01.2020
– 21,22,23.04.2020 (egzamin ósmoklasisty),
– 12.06.2020

Terminy zebrań i  spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

11.09.2019r. zebranie informacyjne
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

06.11.2019r. (wywiadówka)
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka
Po zebraniach spotkania dla rodziców

04.12.2019r.
17:00 – 18:00 – spotkania dla rodziców dot. ocen przewidywanych

29.01.2020r. (wywiadówka)
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka

18.03.2020r. ODWOŁANA (nowy termin zostanie podany w późniejszym terminie)
17:00 – klasy uczące się w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury
Po zebraniach spotkania dla rodziców

25.03.2020r. ODWOŁANA (nowy termin zostanie podany w późniejszym terminie)
17:30 – klasy uczące się w budynku przy ul. Asnyka
Po zebraniach spotkania dla rodziców

20.05.2020r
17:00 – 18:00  – spotkania dla rodziców dotyczące ocen przewidywanych