Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 reprezentację Rady Rodziców stanowią:
przewodniczący: p. Dariusz Bilski
v-ce przewodniczący: p. Michał Nowak
skarbnik: p. Andrzej Grąbczewski

Składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022:
– 50zł jedno dziecko w ZSP3,
– 30zł (za każde dziecko) przy dwójce dzieci w ZSP3,
– 20zł (za każde dziecko) troje i więcej dzieci w ZSP3.

Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców
37 1160 2202 0000 0005 0887 7852   lub u skarbnika klasowego.