Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 reprezentację Rady Rodziców stanowią:
przewodniczący: p. Dariusz Bilski
v-ce przewodniczący: p. Marcin Szczerek
skarbnik: p. Andrzej Grąbczewski


Najbliższe zebranie Przedstawicieli Rady Rodziców odbędzie się 04.11.2019 o godz. 17:00Składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2019/2020:

– 50zł jedno dziecko w ZSP3,
– 30zł (za każde dziecko) przy dwójce dzieci w ZSP3,
– 20zł (za każde dziecko) troje i więcej dzieci w ZSP3.

Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców 63 1050 1230 1000 0024 1847 9776 lub u skarbnika klasowego.