Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2019/2020

W związku z zaistniałą sytuacją, nowy termin spotkania Rady Rodziców zostanie podany w późniejszym terminie.
Prosimy o śledzenie strony internetowej.

W roku szkolnym 2019/2020 reprezentację Rady Rodziców stanowią:
przewodniczący: p. Dariusz Bilski
v-ce przewodniczący: p. Marcin Szczerek
skarbnik: p. Andrzej Grąbczewski

Protokół z zebrania Przedstawicieli Rady Rodziców – 27.01.2020r
Zobacz

Protokół z zebrania Przedstawicieli Rady Rodziców – 04.11.2019r
ZobaczSkładki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2019/2020:

– 50zł jedno dziecko w ZSP3,
– 30zł (za każde dziecko) przy dwójce dzieci w ZSP3,
– 20zł (za każde dziecko) troje i więcej dzieci w ZSP3.

Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców 63 1050 1230 1000 0024 1847 9776 lub u skarbnika klasowego.