Zasady rekrutacji 2018/2019


Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach przypomina
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Od 1 września 2018 roku naukę rozpoczną:

  • dzieci urodzone w 2011
  • dzieci urodzone w 2012 r.

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapisywanie dzieci w terminie
01.03.2018 – 31.03.2018 roku

    Rekrutacja dla osób zamieszkałych poza obwodem szkoły:
03.04.2018 – 20.04.2018 roku

  • osobiście w sekretariacie szkoły codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00, Prosimy przygotować PESEL dziecka niezbędny do wypełnienia wniosku.
  • drogą elektroniczną przesyłając wypełnioną kartę zapisu na adres
    sp5-gliwice@oswiata.org.pl

Przesłane wnioski będą weryfikowane telefonicznie.

* pobierz kartę zapisu

*karta zapisu dla uczniów spoza obwodu SP5

WAŻNE INFORMACJE: http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12453.pdf

Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się od  kwietnia 2018r. Wniosek wraz z załącznikami będzie dostępny do pobrania na stronie szkoły.

Uchwała w sprawie kryteriów
Harmonogram rekrutacyjny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem ZS-P 3
tel.: (32) 232-20-56