Dyrekcja

Dyrektor
mgr Małgorzata Hutnikiewicz

przyjmuje strony: poniedziałek 14:00 – 15:00, środa 14:00 – 15:00


Wicedyrektor do spraw SP 5
mgr Agata Łańcucka-Piątek

przyjmuje: poniedziałek 13:00 – 15:00, czwartek 8:00 – 10:00


Wicedyrektor do spraw PM 20
mgr Anna Suchecka

przyjmuje: środa 12:00 – 14:00, piątek 8:00 – 10:00