Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • Antonowicz Pracht Gabriela – nauczyciel przyrody + zajęć komputerowych
 • Ballas Monika – nauczyciel biblioteki
 • Baran Ewa – nauczyciel świetlicy + wychowania fizycznego
 • Bauer Halina – nauczyciel matematyki
 • Bednarek Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego trener piłki nożnej
 • Bieniaszewski Błażej – nauczyciel wychowania fizycznego trener piłki nożnej
 • Błotnicka Barbara – nauczyciel przyrody + wychowawca świetlicy
 • Broniszewska Urszula – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Chrupek Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Cichocka Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Czarny Sebastian – nauczyciel religii
 • Dzierżanowska Agnieszka – wychowawca świetlicy
 • Dobosz Małgorzata– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Duży Lidia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Grochowska Ewelina– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Gruszka Agata – nauczyciel wychowania fizycznego + nauczyciel terapii pedagogiczne
 • Horyczny Iwona – nauczyciel języka polskiego – logopeda
 • Irena Janas– nauczyciel muzyki
 • Jurek Zuzanna -pedagog szkolny + nauczyciel świetlicy
 • Jurkiewicz Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki
 • Karaś Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kąkol-Cieślar Agnieszka – nauczyciel matematyki + wychowawca świetlicy
 • Kleta Ewelina – nauczyciel języka angielskiego
 • Kowalska  Dorota – nauczyciel religii
 • Król Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Krzecińska Izabela – nauczyciel zajęć komputerowych + WDŻ + etyki
 • Kwiatkowska Elżbieta– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Lasik Dorota – wychowawca oddziału przedszkolnego
 • Małkiewicz Patrycja – nauczyciel historii + wychowawca świetlicy
 • Mrówka Mariola – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Niedziałkowska Taida – nauczyciel języka polskiego + terapii pedagogicznej
 • Nieroda Małgorzata – nauczyciel plastyki
 • Niesporek Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Rosińska Anna – nauczyciel języka angielskiego kl. I-III + edukacji wczesnoszkolnej
 • Rutkowski Bartłomiej – nauczyciel wychowania fizycznego trener piłki nożnej
 • Ryszczyk Marek – nauczyciel wychowania fizycznego trener piłki nożnej
 • Strukowska – Lizak Aleksandra – psycholog
 • Swierczek Aleksandra – nauczyciel języka polskiego
 • Szczeponik Anna – wychowawca świetlicy
 • Ważny Mariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

Do pobrania