GRONO PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • Antonowicz Izabela – nauczyciel języka angielskiego
 • Antonowicz – Pracht Gabriela – nauczyciel przyrody, biologii + informatyki
 • Asztabska Ewa – pedagog kl. I-III
 • Ballas Monika – nauczyciel biblioteki (budynek Żwirki i Wigury)
 • Baran Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + wychowawca świetlicy
 • Bugajska Justyna – nauczyciel historii + nauczyciel WOSu + WDŻ
 • Choła Bożena – nauczyciel świetlicy
 • Chrupek Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Cichocka Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Czarny Sebastian – nauczyciel religii
 • Czeczot Mirosław – nauczyciel geografii + nauczyciel wychowania fizycznego
 • Dobosz Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Duży Lidia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Dzierżanowska Agnieszka – wychowawca świetlicy
 • Gabryelewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Gontarz Zbigniew – nauczyciel religii
 • Grochowska Ewelina– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej +  języka angielskiego w przedszkolu i kl. I-III + wychowawca świetlicy
 • Gruszka Agata – nauczyciel wychowania fizycznego + nauczyciel terapii pedagogicznej
 • Janas Irena – nauczyciel muzyki + plastyki
 • Jurek Zuzanna – wicedyrektor, pedagog szkolny
 • Jurkiewicz Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + techniki
 • Kania Maria – wicedyrektor + nauczyciel matematyki
 • Kąkol-Cieślar Agnieszka – nauczyciel matematyki + informatyki
 • Koszałka Beata – nauczyciel języka polskiego
 • Kowal Edyta – nauczyciel języka niemieckiego
 • Kowalska Karolina – nauczyciel świetlicy
 • Krzecińska Izabela – nauczyciel informatyki + WDŻ +  etyki
 • Kubica Aleksandra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kwaśnicka Małgorzata – nauczyciel geografii
 • Kwiatkowska Elżbieta– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + matematyki
 • Magosz Małgorzata – nauczyciel j.polskiego
 • Małkiewicz Patrycja – nauczyciel historii + nauczyciel biblioteki (Asnyka)
 • Martynowicz Barbara – nauczyciel przyrody + geografii + matematyki
 • Moysa Olga – wychowawca wspomagający
 • Mrówka Mariola – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Niedziałkowska Taida – nauczyciel języka polskiego + terapii pedagogicznej
 • Niesporek Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Nitsze Beata – nauczyciel informatyki + techniki
 • Pokryszka Ewa – nauczyciel matematyki
 • Poskart Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Rosińska – Maj Anna – nauczyciel języka angielskiego w zerówkach i kl. I-III + edukacji wczesnoszkolnej + terapia pedagogiczna
 • Rusin Wioletta – nauczyciel fizyki i chemii
 • Sadowniczyk Agnieszka – pedagog + doradztwo zawodowe
 • Strukowska – Lizak Aleksandra – psycholog
 • Strycharczuk Justyna – nauczyciel wspomagający
 • Swierczek Aleksandra – nauczyciel języka polskiego
 • Szczeponik Anna – wychowawca świetlicy
 • Szymczak Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Śmigiel Dorota – nauczyciel historii + nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Walczuk Jolanta – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ważny Mariusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Witkowska Małgorzata – nauczyciel muzyki+ wychowawca świetlicy
 • Zagała Beata – nauczyciel matematyki + informatyki