Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Adamczyk Grzegorz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Antonowicz Izabela – nauczyciel języka angielskiego
 • Antonowicz – Pracht Gabriela – nauczyciel przyrody, biologii + zajęć komputerowych
 • Ballas Monika – nauczyciel biblioteki (budynek Żwirki i Wigury)
 • Baran Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + wychowawca świetlicy
 • Broniszewska Urszula – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Bugajska Justyna – nauczyciel historii + nauczyciel WOSu
 • Chrupek Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Cichocka Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Czarny Sebastian – nauczyciel religii
 • Czeczot Mirosław – nauczyciel geografii + nauczyciel wychowania fizycznego
 • Dzierżanowska Agnieszka – wychowawca świetlicy
 • Dobosz Małgorzata– wychowawca świetlicy + nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Duży Lidia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Gabryelewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Gontarz Zbigniew – nauczyciel religii
 • Grochowska Ewelina– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej +  języka angielskiego kl. 0-III
 • Gruszka Agata – nauczyciel wychowania fizycznego + nauczyciel terapii pedagogiczne
 • Horyczny Iwona – nauczyciel języka polskiego – logopeda
 • Irena Janas– nauczyciel muzyki + plastyki
 • Jurek Zuzanna -pedagog szkolny + nauczyciel świetlicy
 • Jurkiewicz Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + techniki
 • Kąkol-Cieślar Agnieszka – nauczyciel matematyki + informatyki
 • Koszałka Beata – nauczyciel języka polskiego
 • Kowalska  Dorota – nauczyciel religii
 • Kowol Krystyna – nauczyciel języka niemieckiego
 • Krzecińska Izabela – nauczyciel zajęć komputerowych + wychowania do życia w rodzinie + etyki
 • Kwaśnicka Małgorzata – nauczyciel geografii
 • Kwiatkowska Elżbieta– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + matematyki
 • Małkiewicz Patrycja – nauczyciel historii
 • Mika Agnieszka – wychowawca świetlicy + nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Mrówka Mariola – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Martynowicz Barbara – nauczyciel przyrody + geografii
 • Mroczek Elżbieta – nauczyciel języka niemieckiego
 • Niedziałkowska Taida – nauczyciel języka polskiego + terapii pedagogicznej
 • Niesporek Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Nitsze Beata – nauczyciel informatyki +
 • Orantek Katarzyna
 • Pokryszka Ewa – nauczyciel matematyki
 • Poskart Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Przesdzing Paweł – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Rosińska – Maj Anna – nauczyciel języka angielskiego kl. 0-III + edukacji wczesnoszkolnej
 • Rusin Wioletta – nauczyciel fizyki
 • Sadowniczyk Agnieszka – wychowawca świetlicy
 • Strukowska – Lizak Aleksandra – psycholog
 • Swierczek Aleksandra – nauczyciel języka polskiego
 • Szczeponik Anna – wychowawca świetlicy
 • Szymczak Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Śmigiel Dorota – nauczyciel biblioteki (budynek ul. Asnyka)
 • Walczuk Jolanta – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ważny Mariusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Witkowska Małgorzata – nauczyciel muzyki
 • Zagała Beata – nauczyciel matematyki + informatyki