Korzystanie z aplikacji

Szanowni Państwo

Z uwagi na różne sygnały pojawiające się w mediach o niebezpieczeństwie poniesienia opłat za użytkowanie aplikacji użytkowanych przez szkoły, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i zapoznanie z nimi dzieci.

Nasza szkoła w czasie zdalnego nauczania, zgodnie z obowiązującym aktualnie systemem nauczania i oceniania http://www.zsp3.gliwice.pl/index.php/system-zdalnego-nauczania-i-oceniania/ aby ułatwić i uatrakcyjnić dzieciom zajęcia, posługuje się różnymi narzędziami, m. in. korzysta z programu MS Teams i MS Office 365.
Licencja na korzystanie z tych programów jest ograniczona czasowo i została szkole udzielona bezpłatnie.
Bezpłatna jest również aplikacja.

Nigdy nie „wdzwaniamy się” na spotkania przez płatne numery, zawsze korzystamy z aplikacji, tak jak podawane było to w instrukcjach przygotowanych dla uczniów.
Nauczyciele nie wymagają od ucznia dzwonienia przez Internet ani wykonywania połączeń telefonicznych.
Prawdopodobieństwo płatnego uczestnictwa jest znikome, jednak zawsze należy zachować daleko idącą ostrożność.

Uczniu, korzystając z programu Google Classroom, MS Teams i MS Office 365:
– loguj się do aplikacji tylko za pomocą loginu i hasła, który został wysłany przez wychowawcę na e-dziennik
– nigdy nie łącz się na spotkania przez płatne lub nieznane numery,
– zawsze korzystaj z aplikacji,
– nie klikaj na linki, które nie są wysłane przez Twojego nauczyciela prowadzącego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2019/2020. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.