O nas


Z dniem 01 września 2014r. utworzono w Gliwicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 85.
W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach
przy ul. Żwirki i Wigury 85 zwana dalej „Szkołą”
Przedszkole Miejskie nr 20 w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 18
zwane dalej ” Przedszkolem”.  Z dniem 1.09.2017r  dołączono oddziały gimnazjalne (Gimnazjum Nr 4).
Od września 2019 w związku z likwidacją gimnazjów pozostały tylko oddziały szkoły podstawowej (klasy 1-8).