Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne wpisane do wykazu prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:
− Moje pierwsze spotkanie ze szkołą
− Szkolna Liga Zadaniowa z matematyki
− Angielski do góry nogami