Powietrze bez śmieci – projekt

Klasy 1b, 2a i 3a z dniem 5 marca przystąpiły do nowego projektu edukacyjnego
,,POWIETRZE BEZ ŚMIECI”,
w ramach którego wychowawczynie klas przeprowadziły ze swoimi uczniami lekcje w oparciu o pięć scenariuszy zajęć.
Tematem pierwszej lekcji było rozwikłanie zagadnienia Co to jest powietrze?
Dzieci za pomocą prostych i łatwych do wykonania doświadczeń i eksperymentów dochodziły do własnych przekonań i wniosków. Między innymi dowiedziały się, jakimi cechami charakteryzuje się czyste powietrze, że jest gazem bez koloru, zapachu, barwy, że jest sprężyste. Przekonały się, że powietrze jest ważne, bo ograniczony dostęp do czystego powietrza utrudnia nam oddychanie.
Następnie uczniowie z  klasy 1b wykonali LUPY CZYSTEGO POWIETRZA, a także oraz lupy smogowe.
Z kolei uczniowie klasy 2a w oparciu o   karty pracy wykonały  WIATRACZEK CZYSTEGO POWIETRZA.
Najstarsi uczestnicy projektu- uczniowie klasy 3a z papieru zrobili KOŁO CZYSTEGO POWIETRZA i koło smogowe.
We wszystkich poziomach klas cel tej lekcji został osiągnięty, ponieważ udało nam się uświadamiać, jak bardzo zanieczyszczenia niszczą to, co zdrowe, bezpieczne i ważne dla człowieka.

 

ZAJĘCIA NR 2 w klasach 1b, 2a i 3a
to próba odpowiedzi na pytanie czym jest smog i niska emisja.
Świetne, proste doświadczenie ze spalaniem kolorowej gazety pozwoliło uświadomić uczniom, jak łatwo można zanieczyścić powietrze, którym oddychamy. Dzieci przeżywały i głośno komentowały brzydki zapach dymu. Zobaczyły, że to co po spaleniu wędruje do atmosfery, ma brudną, szarą barwę, brzydko pachnie, a nawet drapie w gardło.
Prace grupowe pozwoliły utrwalić dzieciom źródła pochodzenia smogu i NE.
W ramach podsumowania zgromadziliśmy nasze prace na dywanie i wspólnie w kręgu omówiliśmy raz jeszcze jakiego pochodzenia były nasze chmurki, które powodowały niską emisję. Jako zadanie domowe klasa pierwsza rysowała na specjalnych kartach pracy jakiego rodzaju ogrzewanie ma ich mieszkanie. Chodziło by uświadomić, że to co spalamy w naszych paleniskach domowych ma bezpośrednie przełożenie na jakość powietrza, którym oddychamy.

ZAJĘCIA NR 3 „Czy wiesz jak walczyć ze smogiem?”
W trakcie trzeciej lekcji pod hasłem „Czy wiesz jak walczyć ze smogiem?” dzieci pogłębiały swoją wiedzę na temat ochrony powietrza oraz na temat recyklingu.
Podzielone zostały na 6 grup, każda z grup otrzymała nazwę, którą trzeba było zapamiętać: szkło, plastik, metal, papier, bio/degradowalne, inne. Spośród różnych przedmiotów, odpadów zwanych potocznie śmieciami każda z grup miała wybrać i przynieść na swoje stoliki przedmioty będące nazwą danej grupy. Przedmioty zostały uporządkowane czyli posegregowane przez dzieci i leżały na ich stolikach. Nauczyciel przypomniał dzieciom o pojęciu recyklingu i konieczności sortowania odpadów.

Dzieci już wiedzą że, odpady czyli śmieci należy segregować. Nie wolno ich palić! Dzięki pracy w grupach, poprzez działania interdyscyplinarne, dzieci nauczyły się nie tylko, że odpady należy segregować, ale również w jaki sposób to robić. Zwróciły uwagę na problem palenia śmieci  w domowych paleniskach (piecach). Samodzielnie ustalały odpowiedź na pytanie: jak walczyć ze smogiem?

Ponadto klasa 1b,2a,3a przygotowały transparenty pt. „Nie dla smogu”. Dzieci biorące udział w projekcie ,,Powietrze bez śmieci” mogły w ten sposób zamanifestować przed dorosłymi, że chcą walczyć ze smogiem i oddychać czystym powietrzem, po to, żeby być zdrowymi.
Zajęcia nauczyły dzieci ekologicznego spojrzenia na problem współczesnego świata, jakim jest niedostateczna jeszcze dbałość o czyste powietrze, zwróciły uwagę dzieci na fakt, że trzeba  troszczyć się o zdrowie swoje i najbliższych.
W ten sposób dziecko edukuje dorosłych, a poprzez działanie happeningowe samo nabiera wiedzy i świadomości, wie że  nie wolno palić śmieci, śmieci należy segregować, nie wolno palić złej jakości węgla, nie wolno palić mokrego drewna w kominkach, trzeba wymieniać stare węglowe piece na nowe.

Zobacz zdjęcia

Zajęcia 5
Na lekcji piątej uczniowie dowiedzieli się jak chronić się przed smogiem, jak zadbać o siebie kiedy jest smog?

Kiedy jest smog należy!
-Założyć maskę antypyłową, gdy trzeba wyjść z domu na zewnątrz.
-W mieszkaniu włączyć oczyszczacz powietrza (50% smogu przedostaje się do wnętrz).
-Iść do lekarza, jeśli choruje się na choroby układu oddechowego
lub krążeniowego.

Kiedy jest smog nie wolno!
-Wychodzić na spacer.
– Uprawiać sportu na zewnątrz (np. biegać czy jeździć na rowerze).
-Wietrzyć mieszkania, myć okien, zostawiać otwartych drzwi.

Następnie każde dziecko wykonało własny zestaw informatora antysmogowego w postaci niebieskich znaków nakazu i czerwonych znaków zakazu.Wniosek – walka ze smogiem jest bardzo trudna i niestety potrwa jeszcze kilka lat, dlatego każdy, a szczególnie dzieci muszą wiedzieć, jak się zabezpieczyć przed szkodliwymi działaniami smogu,
żeby zmniejszyć ryzyko chorób wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza.Potem uczniowie z dostępnych materiałów tworzyli własne maski antysmogowe, które oklejali i ozdabiali różnymi materiałami,
w zależności od własnej inwencji i kreatywności.
Zobacz zdjęcia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2017/2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.