Przedszkole

Przedszkole Miejskie Nr 20

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20
UL.PSZCZYŃSKA 18
44-100 GLIWICE
tel. 32 239-13-61

przedszkole czynne od 6.30 d0 17.00

 

 

Szanowni Państwo,

od nowego roku (1.01.2022 r.) obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do dokonywania opłat z tytułu pobytu i posiłków dziecka w przedszkolu.

Nr rachunku bankowego: 20 1160 2202 0000 0005 0887 7479

 


Szanowni Państwo
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach prowadzi akcję promującą rodzicielstwo zastępcze na terenie Miasta Gliwice wraz z działaniami mającymi na celu pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ulotką.


Szanowni Państwo

Informuję, że w dniach od 29.03.2021r. do 16.04.2021r. zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 20 prowadzone są w formie zdalnej.

Pragnę poinformować, że zajęcia zdalne są realizowane w przedszkolu przez:
– platformę Padlet,

Padlet, dostępny przez stronę internetową szkoły, jest głównym miejscem, gdzie nauczyciele zamieszczają wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez siebie lekcji.

NAUCZYCIELE NIE WYMAGAJĄ DRUKOWANIA ŻADNYCH MATERIAŁÓW. WSZYSTKIE POLECENIA (ZADANIA, TESTY, QUIZY CZY SPRAWDZIANY) MOŻNA WYKONAĆ BEZ POTRZEBY DOKONANIA WYDRUKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NAUCZYCIELEM UCZĄCYM (adresy i dyżury na stronie szkoły) link poniżej: http://www.zsp3.gliwice.pl/wp-content/uploads/2020/04/konsultacje-przedszkole-COVID-19.pdf

Czekam na wszelkie uwagi dot. nauczania zdalnego, które posłużą nam do podniesienia jakości pracy.

Z życzeniami zdrowia
Małgorzata Hutnikiewicz
dyrektor ZSP3


ZDALNE NAUCZANIEzobacz


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W GLIWICACH – zobacz


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ZSP 3 – zobacz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach informuje, że na terenie Zespołu (tj.: ul. Asnyka 36, ul. Żwirki i Wigury 85, ul. Pszczyńska 18) funkcjonuje całodobowy system monitoringu wizyjnego.


Przedszkole położone jest przy ul. Pszczyńskiej 18. Wybudowane w 1986 r.
Do budynku przylega ogród, gdzie oprócz zabaw dzieci, odbywają się festyny rodzinne i inne imprezy lokalne. Jest to przedszkole publiczne. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gliwice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, zdolności. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 6 sal do zabaw dla dzieci i 2 przestronne hole, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kuchenne i piwniczne, kancelarię. Sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio-wizualny zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój. Hole spełniają wielorakie funkcje. Odbywają się w nich zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia rytmiczne, spotkania z rodzicami, przedstawienia.


HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1986 r. pod nazwą Państwowe Przedszkole nr 58 – zlokalizowane na osiedlu Zubrzyckiego.

W pierwotnych założeniach miało to być 4-oddziałowe przedszkole, ale już od samego początku potrzeby środowiska były znacznie większe – stąd przedszkole było wielokrotnie przebudowywane i modernizowane.

Od roku 1996/97 ilość dzieci ustabilizowała się i do dnia dzisiejszego utrzymuje się w granicy 150 dzieci. W 1992 roku w wyniku reformy administracyjnej i ogólnej tendencji spadkowej ilości dzieci Państwowe Przedszkole nr 58 otrzymało nazwę Przedszkola Miejskiego nr 20  Placówka przez cały czas swojego istnienia realizuje cele wychowawcze i dydaktyczne w codziennej pracy z dziećmi poprzez zabawę i naukę. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowują programy okolicznościowe, biorą udział w licznych konkursach, zarówno wewnątrz przedszkolnych, jak i na forum miasta, osiągając znaczące sukcesy.

Przedszkole posiada 22 osobową kadrę. Kadra nauczycielska posiada bardzo wysokie kwalifikacje i stopnie zawodowe.

Przedszkole prowadzi działalność statutową bezpłatną w ramach podstawy programowej od godziny 8.00 – 13.00.

Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, o czym świadczą wyniki ankiet wśród rodziców oraz pełna lista kandydatów i lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do naszego przedszkola.