Rozkład dnia

Organizację pracy codziennej przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 • 06:30 – 08:00 – Schodzenie się dzieci, zabawy, gry dydaktyczne, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodna działalność dzieci.
 • 08:00 – 08:30 – Zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
 • 08:30 – 09:00 – Śniadanie
 • 09:00 – 09:15 – Zabiegi higieniczne po śniadaniu
 • 09:15 – 10:15 – Zajęcia dydaktyczne w grupach
 • 10:15 – 11:15 – Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci, spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego
 • 11:15 – 11:30 – Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
 • 11:30 – 12:00 – Obiad
 • 12:00 – 14:00 – Spacery, swobodna działalność, zabawy tematyczne, zajęcia porządkowo-gospodarcze
 • 14:00 – 14:30 – Podwieczorek
 • 14:30 – 17:00 – Indywidualna aktywność zróżnicowana podejmowana z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci.