Kadra pedagogiczna

W przedszkolu zatrudniona jest piętnastoosobowaa kadra pedagogiczna, w tym wicedyrektor. Nauczycielki posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, glottodydaktyki, edukacji informatycznej, terapii pedagogicznej. Wychowawczynie cały czas podejmują różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Dzięki ustawicznemu pogłębianiu wiedzy nauczycielki stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania. Otaczają opieką każdego ze swych wychowanków wspierając jego rozwój psychofizyczny, zdolności i zainteresowania.

Wicedyrektor
Anna Suchecka

Nauczyciele

 • Alicja Walczak
 • Katarzyna Bodzek
 • Judyta Burzy
 • Ewa Czyżewska
 • Urszula Kaczanowska
 • Kamila Kulpa
 • Aleksandra Lewanderska
 • Małgorzata Stec-Skórka
 • Dorota Szeszko
 • Alicja Walczak
 • Daria Baran
 • Grażyna Turkowska – Duliban
 • Amanda Klejnot
 • Joanna Charmułowicz