Liski

Rok przedszkolny 2021/2022

Nauczyciel – Wychowawca mgr Amanda Klejnot
Nauczyciel mgr Ewa Czyżewska
Nauczyciel mgr Anna Suchecka