Projekty PM20


Rok szkolny 2019/2020

Projekt unijny ,,Nowe przedszkole – szersze perspektywy” Zobacz.

Zajęcia plastyczne. Zdjęcia.
Zajęcia teatralne. Zdjęcia.
Zajęcia taneczne. Zdjęcia.
Zajęcia usprawniające słuch fonematyczny i uwagę słuchową. Zdjęcia.


W roku szkolnym 2016/2017
wszystkie grupy przystąpiły do następujących projektów

– „Akademia zdrowego uśmiechu”

Akademia Zdrowego Uśmiechu to autorski projekt edukacyjny, realizowany przez Dentolandię – Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji. Wraz z pluszowym asystentem Dinusiem, uczy Dzieci ze śląskich przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych, właściwej higieny jamy ustnej oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas warsztatów sprawdzany jest stan ząbków każdego Malucha oraz, jeśli Rodzice wyrażą na to zgodę, przeprowadzana fluoryzacja.

W jego ramach:

 • w przystępny sposób, korzystając z materiałów multimedialnych oraz rekwizytów, uczono Dzieci prawidłowej higieny jamy ustnej (w tym techniki szczotkowania) oraz zdrowych nawyków żywieniowych;
 • inscenizowano wizytę w gabinecie stomatologicznym, oswajając Malucha z narzędziami, które tam spotka;
 • zapoznano Dzieci z procedurami leczenia i podstawowymi zabiegami profilaktycznymi, realizowanymi w gabinecie stomatologicznym – pokazano jak wygląda ozonowanie, fluoryzacja, lakowanie i udowadniano, że nie ma się czego bać!
 • sprawdzenie stanu uzębienia każdego Dziecka, wypełniając dla Rodziców kartkę z zaznaczeniem ząbków zakwalifikowanych do leczenia;

Osiągnięto!!!

 • Zdrowe, piękne uśmiechy Dzieci!
 • Nauczono Dzieci prawidłowej higieny jamy ustnej, zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Przygotowano  Najmłodszych Pacjentów do pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym.
 • Rodzice uświadomili sobie jak ważne jest zdrowie mleczaków dla prawidłowego rozwoju uzębienia stałego. Przekazywano im wiarygodne informacje o obecnym stanie uzębienia Pociech.
 • Włączono do edukacji przedszkolnej elementy edukacji prozdrowotnej.
 • Rozwiązywano problemy logopedycznych, związane z nieprawidłowościami w uzębieniu.

  – „Klub zdrowego przedszkolaka”

Wszystkie grupy  podjęły działania edukacyjne „Klub zdrowego przedszkolaka” realizowane w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia”, który wpisuje się w projekt Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. „Zdrowe dziecko – Zdrowy dorosły – Zdrowa rodzina”.

Głównym celem tego programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej oraz poprawa jakości żywienia.  Program realizują placówki z każdego szczebla nauczania i wychowania. Jednak to najmłodsi są najbardziej chłonni wiedzy, ale przede wszystkim skłonni do wypracowania nawyków zdrowego stylu życia, które niewątpliwie zaowocują w ich przyszłości. Program ten ma na celu uświadomienie najmłodszemu pokoleniu jak ważne jest zdrowie oraz przyczynienie się do ukształtowania w nim nawyków zdrowego stylu życia.

Zajęcia dla dzieci przeprowadzone zostały w następujących zagadnieniach:

 • prawidłowe odżywianie
 • aktywność fizyczna   
 • higiena rąk/ profilaktyka chorób zakaźnych
 • promieniowanie słoneczne
 • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego)  

W ramach projektu  „Żywienie na wagę zdrowia” braliśmy udział  w konkursie na piosenkę pt: „Jestem w klubie zdrowego przedszkolaka”. Nasza piosenka pt: „Szanteczka dla zdróweczka” dotycząca zdrowego stylu życia została zakwalifikowana do półfinału wojewódzkiego.

Grupy starsze uczestniczą w realizacji projektu zdrowotnego „Aktywny przedszkolak”  na basenie JASNA.

Wzbogaciliśmy wiedzę i utrwalaliśmy zasady racjonalnego odżywiania. Uczyliśmy się dokonywać właściwego wyboru produktów spożywczych dla zachowania zdrowia. Budowaliśmy świadomość Dzieci w zakresie zależności pomiędzy sposobem odżywiania się a zdrowiem. Samodzielnie przygotowywaliśmy sałatki, szaszłyki owocowe, soki owocowo – warzywne oraz zdrowe kanapki na śniadanie.

– „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego
i umysłowego dziecka. Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. Edukacja związana z bezpieczeństwem jest fundamentalnym prawem socjalnym dziecka zagwarantowanym przez Konwencję o Prawach Dziecka. Podejmując zadania edukacyjne ku bezpieczeństwu dziecka, ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie czujności w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom, wyposażenie Dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.
Działania realizowane w ramach projektu we wszystkich grupach:.

 • We wrześniu Dzieci zostały zapoznane z rozkładem pomieszczeń oraz zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, poznały i utrwalały zasady bezpieczeństwa i higieny zdrowia. Nauczycielki zapoznały Przedszkolaków z ogrodem, placem zabaw i ich przeznaczeniem, zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolnym ogrodzie.
 • Wszystkie grupy aktywnie tworzyły „Kodeks Bezpiecznego Przedszkolaka”, w którym znalazły się normy zachowania i postępowania dla Dzieci
 • Odbyło się spotkanie informacyjne dla Rodziców, w czasie którego nauczyciele zapoznali wszystkich z dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa Dziecka w Przedszkolu w czasie spacerów i wycieczek.
 • Po wprowadzeniu „Kodeksu Bezpiecznego Przedszkolaka” nastąpiło praktyczne zastosowanie i utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w czasie spacerów.

Nauczycielki realizowały tematy kompleksowe poruszające tematykę bezpieczeństwa z wykorzystaniem literatury dziecięcej
z zastosowaniem, różnorodnych form i aktywnych metod pracy.

 • Gościliśmy w naszym Przedszkolu przedstawicieli Policji oraz Straży Miejskiej, którzy przypomnieli nam zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania ze środków transportu oraz wymienili korzyści  z noszenia odblasków, które dzieci otrzymały podczas spotkania.

Dzieci dowiedziały się, do kogo i w jaki sposób, należy zwrócić się o pomoc. Zapoznano Dzieci z zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych, wspierano w nabywaniu umiejętności przewidywania zagrożeń i unikania ich. Podczas zabawy „Uwaga-pies” doskonaliliśmy pozycje obronne „żółwia” i ”drzewka”. Poznaliśmy ważne, alarmowe numery telefonów (997-Policja, 998-Staż, 999-Pogotowie Ratunkowe, 112 – ogólny numer alarmowy do wszystkich jednostek). Przeprowadziliśmy symulowaną rozmowę telefoniczną mającą na celu zawiadomienie o niebezpieczeństwie, w której Dzieci:- -przedstawiały się,
– udzielały informacji o miejscu zdarzenia albo własnym adresie
– rodzaju niebezpieczeństwa.

Obserwowaliśmy ruch uliczny na skrzyżowaniu ulic.

Podsumowaniem spotkań z Policją, Strażą Miejską był quiz wiedzy  o bezpieczeństwie w starszych grupach przedszkolnych.

 • W celu utrwalenia zasady ograniczonego zaufania wobec obcych, uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielem Straży Miejskiej : „Nie ufaj obcym”. Celem prelekcji było zrozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi osobami; kształtowanie zachowań asertywnych; wdrażanie do umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw  i wzywania pomocy.
 • W drugim półroczu uczestniczyliśmy w pogadankach: „Zachowania w kontaktach z czworonogami”, „Bezpieczne ferie zimowe – zabawy zimowe na śniegu”, „Pierwsza pomoc, wzywanie pomocy, pozycja bezpieczna, krwotok z nosa”, „Bezpieczna bajka – numery alarmowe dla najmłodszych”, „Jestem eko – ABC segregacji odpadów”, „Bezpieczny plac zabaw”, „Bezpieczne wakacje”, które również prowadzili przedstawiciele Straży Miejskiej.
 • Realizując zagadnienia programowe, przestrzegałyśmy dzieci przed konsekwencjami związanymi z samowolnym korzystaniem z urządzeń elektrycznych i gazowych (poparzenia, pożar, porażenia prądem), a także skutkami bezmyślnych zabaw wodą, zapałkami czy urządzeniami mogącymi wywołać pożar (np. zapalniczką, kuchenką gazową lub elektryczną, grzejnikiem, itp.)

Uświadamiałyśmy również, zagrożenia wynikające z samodzielnego spożywania lekarstw czy używania środków chemicznych.

Zabawy w ogrodzie: uwrażliwienie dzieci na niebezpieczne przedmioty znajdujące się na placu przedszkolnym (potłuczone szkło, niedopałki papierosów, puszki, duże kamienie) oraz nie zrywanie i nie zjadanie nieznanych roślin.Mam szansę pójść do przedszkola
dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej za okres styczeń 2013 – sierpień 2013
– prezentacja projektu
– informacje o realizacji projektu
– raport końcowy