Przywrócenie zajęć siatkarskich

Od poniedziałku 30.11.2020 r zostały przywrócone w szkole zajęcia siatkarskie dla klasy sportowej o profilu piłka siatkowa (klasa 6e).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Treningi dla grupy chłopców będą się odbywały na sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury, a dla grupy dziewcząt w budynku przy ul. Asnyka i będą przebiegały z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2020/2021. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.