Rekrutacja 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH – zobacz  

Uczniowie podlegający rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach nie dostarczają świadectw, jeśli byli dotychczas uczniami naszej szkoły.

Ze względu na zaistniałą sytuację, bardzo prosimy o wysyłanie wniosków WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsp3.gliwice.pl

Wnioski można wysyłać w następujący sposób:
– wydrukować wniosek, wypełnić, zeskanować lub zrobić zdjęcie dokumentów
– otworzyć plik i wypełnić w Wordzie – odesłać bez podpisu

Wszelkie braki i uzupełnienia wymagające Państwa obecności odbywać się będą po zakończeniu czasu epidemii. 
Bardzo prosimy o nieskładanie wniosków osobiście. 

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH (dla osób zamieszkałych w obwodzie szkoły)-zobacz

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – (dla osób zamieszkałych poza obwodem szkoły) – zobacz