Rekrutacja 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 20 w ZSP3 na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530)

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci niezakwalifikowani

Zgodnie z zasadami naboru rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane, powinni potwierdzić wolę korzystania z usług placówki do dnia 24.04.2020, do godz 15.00.
Potwierdzenia można dokonać telefonicznie- 32 239 13 61 lub
mailowo- a.suchecka@zsp3.gliwice.pl

 

Zmiana harmonogramu – terminu składania wniosków przez rodziców do 8 kwietnia, pozostałe terminy bez zmian:   https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80610,2

Szanowni Państwo- Rodzice rekrutujący dzieci do naszego przedszkola- placówki pierwszego wyboru na rok 2020/21 umożliwiamy Państwu przesłanie dokumentacji na skrzynkę  mailową: a.suchecka@zsp3.gliwice.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale) oraz możliwość złożenia  dokumentacji papierowej związanej z postępowaniem rekrutacyjnym w przedsionku przedszkola- wejście główne( bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem placówki) z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – zobacz

Szanowni Państwo
Po zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym, dokumenty „papierowe” należy przynieść do przedszkola nie wcześniej jak po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.
Obsługa klienta wyłącznie po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PM 20
tel.: 32 239 13 61