Szkoła


Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Żwirki i Wigury 85
44-122 Gliwice
tel.: (32) 232-20-56, fax: (32) 40 -11-950

 


Konsultacje dla rodziców:
13 grudnia 2017r. w godz. 17:00-18:00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I-VII. Lista sal z dyżurującymi nauczycielami zostanie wywieszona na drzwiach przy wejściu do szkoły.

Półkolonie 2018
Zobacz szczegóły

 


Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 19 kwietnia 1945r. kiedy trwały jeszcze działania wojenne w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22. Kierownikiem został Tadeusz Mazurek. Nie było podręczników, krzeseł, map i innych środków dydaktycznych.

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 85 szkoła mieści się od 1986r. Początkowo pracowaliśmy w dwóch budynkach, w 2006r. budynek przy ul. Pszczyńskiej przekazano Miastu Gliwice. Czytaj dalej