Szkoła

Logo Szkoły Podstawowej Nr 5

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach zobacz


Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP)

wprowadzam bezwzględny zakaz wstępu do Przedszkola Miejskiego nr 20
i Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach osobom postronnym.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie/przedszkolaki i ich opiekunowie prawni.

Przypominam, że  należy zwracać szczególną uwagę  na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkoły i przedszkola lub pozostawione podejrzane przedmioty

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112 lub pracownikowi szkoły/ przedszkola.

Małgorzata Hutnikiewicz
Dyrektor ZSP3


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ZSP 3 – zobacz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach informuje, że na terenie Zespołu (tj.: ul. Asnyka 36, ul. Żwirki i Wigury 85, ul. Pszczyńska 18) funkcjonuje całodobowy system monitoringu wizyjnego.


Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 19 kwietnia 1945r. kiedy trwały jeszcze działania wojenne w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22. Kierownikiem został Tadeusz Mazurek. Nie było podręczników, krzeseł, map i innych środków dydaktycznych.

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 85 szkoła mieści się od 1986r. Początkowo pracowaliśmy w dwóch budynkach, w 2006r. budynek przy ul. Pszczyńskiej przekazano Miastu Gliwice. Czytaj dalej

(IK)