Szkoła

Logo Szkoły Podstawowej Nr 5

Zebrania z rodzicami – zobacz

Procedury funkcjonowania ZSP 3 w czasie pandemii w roku szkolnym 2021/2022– zobacz

Szanowni Państwo,
Z uwagi na coraz większą ilość zakażeń COVID-19 w naszym kraju, Dyrektor ZSP3 przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa, poprzez noszenie maseczek  w przestrzeniach wspólnych budynku (na korytarzach, w czasie przerw międzylekcyjnych) przez wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców.

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach zobacz


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ZSP 3 – zobacz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach informuje, że na terenie Zespołu (tj.: ul. Asnyka 36, ul. Żwirki i Wigury 85, ul. Pszczyńska 18) funkcjonuje całodobowy system monitoringu wizyjnego.


Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 19 kwietnia 1945r. kiedy trwały jeszcze działania wojenne w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22. Kierownikiem został Tadeusz Mazurek. Nie było podręczników, krzeseł, map i innych środków dydaktycznych.

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 85 szkoła mieści się od 1986r. Początkowo pracowaliśmy w dwóch budynkach, w 2006r. budynek przy ul. Pszczyńskiej przekazano Miastu Gliwice. Czytaj dalej