Wirusoochrona – projekt realizowany w kl. I-III

Uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w akcji informacyjno – edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. Akcja miała na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych
w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.
Patronat nad akcją objął Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wychowawcy klas I-III przeprowadzili w swoich klasach zajęcia, w których poruszyli tematykę przenoszenia się wirusów, przypomnieli o zasadach higieny i sposobach zarażania się wirusami. Zajęcia zostały wzbogacone filmami, obrazkami, rymowankami
i piosenką. Podsumowaniem każdych zajęć były kolorowanki i krzyżówki utrwalające wiedzę uczniów, a także plakaty, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2021/2022. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.