Wykaz podręczników dla kl. 4-8

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 DLA KLASY IV

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.


Język polski – „Między nami” –podręcznik, autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Marudzek i in. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 (Nowa Edycja 2023-2025)

Historia – „Historia 4. Podróże w czasie” – podręcznik, Tomasz Małkowski, Wydawnictwo GWO, 2017 (Nowa Edycja 2023-2025)

Matematyka – „Matematyka z plusem”- podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz i In. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2023

Informatyka – „Teraz bajty”- Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa IV. Podręcznik Autor: Grażyna Koba, Wydawnictwo: MIGRA 2023 (Nowa edycja)

Język angielski – „Link 4” Students Book – książka ucznia Autor: Sarah Philips, Diana Anyakwo Wydawnictwo: Wydawnictwo: Oxford University Press, 2020

Przyroda – „Tajemnice przyrody”- podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Autor: Maria Marko – Worłowska i in. Wydwanictwo: Nowa Era, 2023 (Nowa Edycja 2023-2025)

Muzyka – „Lekcja muzyki, klasa 4” – podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach Wydawnictwo: Nowa Era, 2017

Plastyka – „Do dzieła. Klasa 4”- podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era, 2017

Technika – „Jak to działa?”- podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era, 2017

PODRĘCZNIK KUPOWANY PRZEZ UCZNIA

Religia – „Zaproszeni przez Boga”- podręcznik, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, zeszyt ćwiczeń „Zaproszeni przez Boga” klasa 4 – Wydawnictwo WAM

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 DLA KLASY V

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.


Język polski – „Między nami” – podręcznik, autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Marudzek Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018

Historia – „Historia 5. Podróże w czasie” – podręcznik, Tomasz Małkowski, Wydawnictwo: GWO, 2018

Matematyka – „Matematyka z plusem”- podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz i In. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018

Język angielski – Brainy – klasa 5”- książka ucznia Autor: Nick Beare Wydawnictwo: Macmillan, 2017

Biologia – „Puls życia. Klasa 5”- podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor:

Małgorzata Jefimów. Wydawnictwo: Nowa Era, 2018 Nowa Edycja 2021-2023

Geografia – „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autorzy: Feliks Szlajfer i in. Wydawnictwo: Nowa Era, 2018 Nowa edycja 2021-2023

Informatyka – „Teraz bajty”- Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa V. Podręcznik Autor: Grażyna Koba, Wydawnictwo: MIGRA 2018

Muzyka – „Lekcja muzyki, klasa 5” – podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach Wydawnictwo: Nowa Era, 2018 Nowa edycja 2021-2023

Plastyka – „Do dzieła”- podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era, 2018 Nowa edycja 2021-2023

Technika – „Jak to działa?”- podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wyd.: Nowa Era, 2018 Nowa Edycja 2021-2023

PODRĘCZNIK KUPOWANY PRZEZ UCZNIA

Religia – „Słuchaj mój ludu. Szukam Cię”- podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej autor: Kubik Władysław WAM, 2020

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024 DLA KLASY VI

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.


Język polski – „Między nami” – podręcznik, autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Marudzek Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019

Historia – „Historia 6. Podróże w czasie” – podręcznik, Tomasz Małkowski, Wydawnictwo: GWO, 2019

Matematyka – „Matematyka z plusem”- podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz i In. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019

Biologia – „Puls życia. Klasa 6”- podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Małgorzata Jefimów . Wydawnictwo: Nowa Era, NOWA Edycja 2022-2024

Geografia – „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autorzy: Feliks Szlajfer i in. Wydawnictwo: Nowa Era, 2019 Nowa Edycja 2022-2024

Język angielski – „Brainy – klasa 6” książka ucznia Autor: Nick Beare Wydawnictwo: Macmillan, 2019

Plastyka – „Do dzieła”- podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era, 2019 Nowa Edycja 2022-2024

Informatyka – „Teraz bajty”- Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa VI. Podręcznik Autor: Grażyna Koba, Wydawnictwo: MIGRA 2019

Muzyka – „Lekcja muzyki, klasa 6” – podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach Wydawnictwo: Nowa Era, 2019 Nowa Edycja 2022-2024

Technika – „Jak to działa?”- podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era, 2019 Nowa edycja 2022-2024

PODRĘCZNIK KUPOWANY PRZEZ UCZNIA

Religia – „ Słuchaj mój ludu. Jestem twoim Zbawicielem”- podręcznik do religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej autor: Kubik Władysław WAM, 2020

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024 DLA KLASY VII

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2023 /2024 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.


Język polski – „Między nami” – podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej autorzy: Agnieszka Łuczak, E. Prylińska Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 (Nowa Edycja 2023-2025)

Historia – „Historia 7. Podróże w czasie” – podręcznik, Tomasz Małkowski, Wydawnictwo: GWO, 2017 (Nowa Edycja 2023-2025)

Matematyka – „Matematyka z plusem”- podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej autorzy: Małgorzata Dobrowolska, i in. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017

Język angielski – „Link dla klasy VII” podręcznik dla klasy 7 Autorzy: Sarah Phillips i Diana Anyakwo Wydawnictwo: Oxford University Press, 2020

Język niemiecki – Maximal 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autorzy: Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty; Wydawnictwo Klett Polska, 2020

Informatyka – „Teraz bajty”- Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa VII. Podręcznik – nowe Wydanie 2020 Autor: Grażyna Koba, Wydawnictwo: MIGRA 2020

Biologia – „Puls życia. Klasa 7”- podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autor: Małgorzata Jefimów. Wydawnictwo: Nowa Era, 2020 (Nowa Edycja 2023-2025)

Geografia – „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert Wydawnictwo: Nowa Era, 2020 (Nowa Edycja 2023-2025)

Fizyka – „Spotkania z fizyka Neon kl. 7”- podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo: Nowa Era (Edycja 2023-2025)

Chemia – „Chemia Nowej Ery. Neon 7”- podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria, Wydawnictwo: Nowa Era, 2023

Muzyka – „Lekcja muzyki, klasa 7” – podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach Wydawnictwo: Nowa Era, 2020 (Nowa Edycja 2023- 2025)

Plastyka – „Do dzieła”- podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era, 2020 (Nowa Edycja 2023-2025)

Religia – podręcznik nie jest wymagany

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024 DLA KLASY VIII

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.


Język polski – „Między nami” – podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej autorzy: Agnieszka Łuczak, E. Prylińska Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018

Historia – „Historia 8. Podróże w czasie” – podręcznik, Tomasz Małkowski, Wydawnictwo: GWO, 2018

Matematyka – „Matematyka z plusem”- podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej autorzy: Małgorzata Dobrowolska, i in. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018

Informatyka – „Teraz bajty”- Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa VIII. Podręcznik Autor: Grażyna Koba, Wydawnictwo: MIGRA 2018

Język angielski – „Link dla klasy VIII” podręcznik dla klasy 8 Autorzy: Sarah Phillips i Diana Anyakwo Wydawnictwo: Oxford University Press, 2020

Język niemiecki – Das ist Deutsch! Kompakt 8 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy: Jolanta Kamińska Wydawnictwo Nowa Era, 2018

Biologia – „Puls życia. Klasa 8”- podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autor: Małgorzata Jefimów. Wydawnictwo: Nowa Era, 2021 Nowa Edycja 2021-2023

Geografia – „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert Wydawnictwo: Nowa Era, 2021 (Nowa Edycja 2021-2023)

Fizyka – „Fizyka 8”- podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: Małgorzata Wysocka-Kunisz, Leszek Krupiński, Grażyna Barna i.in, Wydawnictwo: MAC Edukacja, 2021

Chemia – „Chemia 8”- podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski, Wydawnictwo MAC Edukacja 2021

Wiedza o społeczeństwie – „Dziś i jutro” – podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Autor: Arkadiusz Janicki Nowa Era 2021 Nowa Edycja 2021-2023

Edukacja dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam bezpiecznie”- podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Nowa Era 2018 Nowa Edycja 2021-2023

Religia – Podręcznik nie jest wymagany.

 

(IK)