Klasa sportowa

Szanowni Państwo,

w  przyszłym roku szkolnym 2023/2024,  PLANUJEMY otwarcie klasy sportowej
o profilu siatkarskim, na poziomie klas czwartych.
Szkolenie siatkarskie organizowane będzie przez trzy lata, tj. w klasie IV, V i VI.
Uczniowie będą mieli tygodniowo 10 godzin zajęć ruchowych, w tym 4 godziny wychowania fizycznego zgodnie z podstawą programową oraz 6 godzin zajęć szkolenia siatkarskiego. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w ramach godzin lekcyjnych, tzn. zostaną uwzględnione w planie lekcji.

Jeżeli chcielibyście Państwo, aby dziecko  uczęszczało do klasy sportowej, prosimy
o wypełnienie deklaracji i przekazanie jej do sekretariatu szkoły, lub za pośrednictwem dziecka  wychowawcy klasy, do dnia 10 marca 2023 r.
Deklaracje dostępne są na stronie internetowe Zespołu w zakładce ‒ Dla rodziców  ‒ Rekrutacja   
Informacja o REKRUTACJI do klasy sportowej, oraz w wersji papierowej
w sekretariacie i  u wychowawcy klasy.
           W  celu przybliżenia tematyki szkolenia siatkarskiego, organizacji klasy sportowej oraz odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, zapraszamy na spotkanie z instruktorami siatkarskimi do auli SP5 przy ul. Żwirki i Wigury 85 w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 17:00.

Pobierz deklarację:
Deklaracja klasa sportowa

Harmonogram: