Dyrekcja

Dyrektor
mgr Małgorzata Hutnikiewicz

przyjmuje strony: poniedziałek 14:00 – 15:00, środa 14:00 – 15:00
ul. Żwirki i Wigury 85


Wicedyrektor do spraw SP 5
mgr Zuzanna Przegendza – Jurek

przyjmuje strony: poniedziałek 13:00 – 15:00, czwartek 8:00 – 10:00
ul. Żwirki i Wigury 85


Wicedyrektor do spraw SP 5
mgr inż. Maria Kania

przyjmuje strony: wtorek 11:00 – 12:00, środa 14:00 – 15:00
ul. Asnyka 36


Wicedyrektor do spraw PM 20
mgr Anna Suchecka

przyjmuje strony: środa 12:00 – 14:00, piątek 8:00 – 10:00
ul. Pszczyńska 18