GRONO PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • Antonowicz Izabela – nauczyciel języka angielskiego
 • Antonowicz – Pracht Gabriela – nauczyciel przyrody, biologii + informatyki
 • Ballas Monika – nauczyciel biblioteki (budynek Żwirki i Wigury)
 • Baran Daria – nauczyciel przedszkola
 • Bilczewski Michał – nauczyciel j. polskiego
 • Bodzek Katarzyna – nauczyciel przedszkola
 • Bugajska Justyna – nauczyciel historii + nauczyciel WOSu + WDŻ
 • Burzy Judyta – nauczyciel przedszkola
 • Charmułowicz Joanna – nauczyciel przedszkola
 • Choła Bożena – wychowawca świetlicy, pedagog specjalny
 • Chrupek Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Cichocka Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Czarny Sebastian – nauczyciel religii
 • Czyż Jowita – nauczyciel i. polskiego
 • Czyżewska Ewa – nauczyciel przedszkola + nauczyciel języka angielskiego
 • Dawal Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego
 • Dobosz Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Duda Justyna – nauczyciel przedszkola
 • Dudka Marta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Dzierżanowska Agnieszka – wychowawca świetlicy
 • Gabryelewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Gładkowska Justyna – nauczyciel wspomagający
 • Głowala-Wyżgoł Barbara – nauczyciel religii
 • Gontarz Zbigniew – nauczyciel religii
 • Górczyńska Amanda – nauczyciel przedszkola
 • Grochowska Ewelina– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej +  języka angielskiego
 • Gruszka Agata – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Hutnikiewicz Małgorzata – dyrektor ZSP3
 • Janas Irena – nauczyciel muzyki + plastyki
 • Jurkiewicz Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + techniki + terapii pedagogicznej
 • Kaczanowska Urszula – nauczyciel przedszkola
 • Kania Maria – wicedyrektor + nauczyciel matematyki
 • Kąkol-Cieślar Agnieszka – nauczyciel matematyki + informatyki
 • Koszałka Beata – nauczyciel języka polskiego
 • Kowalska Karolina – wychowawca świetlicy
 • Krzecińska Izabela – nauczyciel informatyki + WDŻ + etyki
 • Krzepkowska Jasmina – psycholog szkolny
 • Kubica Aleksandra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kulpa Kamila – nauczyciel przedszkola
 • Kwiatkowska Elżbieta– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + matematyki
 • Lewanderska Aleksandra – nauczyciel przedszkola
 • Małkiewicz Patrycja – nauczyciel historii + nauczyciel biblioteki (Asnyka)
 • Mandryk Paweł – nauczyciel geografii
 • Martynowicz Barbara – nauczyciel przyrody + geografii + matematyki
 • Moysa Olga – nauczyciel wspomagający
 • Mrówka Mariola – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + terapii pedagogicznej
 • Niedziałkowska Taida – nauczyciel języka polskiego + terapii pedagogicznej
 • Niesporek Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Nitsze Beata – nauczyciel informatyki + techniki
 • Nowak Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + logopeda
 • Ornatek Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego
 • Pokryszka Ewa – nauczyciel matematyki
 • Połomski Tadeusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Poskart Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • PrzegendzaJurek Zuzanna – wicedyrektor, pedagog szkolny
 • Rosińska – Maj Anna – nauczyciel języka angielskiego + terapii pedagogicznej
 • Rusin Wioletta – nauczyciel fizyki i chemii
 • Sadowniczyk Agnieszka – pedagog + doradztwo zawodowe
 • Stawicka Monika – nauczyciel przedszkola+ terapii pedagogicznej
 • Stec- Skórka Małgorzata – nauczyciel przedszkola
 • Suchecka Anna – wicedyrektor, nauczyciel przedszkola
 • Sułek Agnieszka – logopeda
 • Swierczek Aleksandra – nauczyciel języka polskiego
 • Szczeponik Anna – wychowawca świetlicy
 • Szeszko Dorota – nauczyciel przedszkola
 • Szymczak Anna – nauczyciel języka angielskiego
 • Śmigiel Dorota – nauczyciel historii + nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Walczak Alicja – nauczyciel przedszkola
 • Walczuk Jolanta – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ważny Mariusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Witkowska Małgorzata – nauczyciel muzyki + wychowawca świetlicy
 • Zagała Beata – nauczyciel matematyki
 • Zalaś Małgorzata – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

(IK)