Pedagog

Zachęcamy Państwa do kontaktu z pedagogami za pośrednictwem poczty elektronicznej (szczególnie gorąco zachęcamy do umawiania spotkań tą drogą): z.jurek@zsp3.gliwice.pl; a.sadowniczyk@zsp3.gliwice.pl; b.chola@zsp3.gliwice.pl lub przez dziennik elektroniczny.

Godziny pracy pedagogów: