Historia zespołu


Z dniem 1 września 2014r. utworzono w Gliwicach Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 85. W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 85 zwana dalej „Szkołą”
  • Przedszkole Miejskie Nr 20 w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 18 zwane dalej „Przedszkolem”
  • Z dniem 1.09.2017r  dołączono  oddziały gimnazjalne