Opieka świetlicowa

Karta zgłoszenia
Regulamin świetlicy 
Obowiązek informacyjny

Do świetlicy zapraszamy od 7.00 do 17.00.
Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy  i złożyć ją w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Szczególną opieką otaczamy uczniów klas I – III.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

(IK)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Szkoła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.