„Program dla szkół” 2023/2024

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie oraz zgody na udział rodziców i dzieci w badaniu oceny realizacji programu – wyłącznie w przypadku wytypowania szkoły do udziału w wieloletnim badaniu oceny realizacji programu.

Rodzic może zrezygnować z udziału w programie w dowolnym momencie (rezygnacja w formie pisemnej).

Produkty są bezpłatne, wydawane 3 lub 4 razy w tygodniu, spożywane są w szkole ze względu na przydatność do spożycia. Uczniowie nie zabierają produktów do domu.

Wszelkie informacje dotyczące programu dostępne są na stronie www.programdlaszkol.org

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2023/2024. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.