Opłaty

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W godzinach od 8:00 do 13:00 dziecko przebywa w przedszkolu bezpłatnie. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest według Uchwała XLI/906/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z 08 listopada 2018 roku.

Żywienie – dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez ilość dni roboczych w miesiącu stanowi wysokość opłat za żywienie w danym miesiącu. Odpłatność jest naliczana za każdy miesiąc „z góry”, nieobecności są odliczane w miesiącu następnym.
Dzienna stawka żywieniowa zależy od ilości spożywanych posiłków i może wynosić:

śniadanie – 4,00 PLN
obiad – 5,00 PLN
podwieczorek – 3,50 PLN