Rekrutacja do klas dwujęzycznych

W roku szkolnym 2023/2024

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ
ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY VII

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 3.04.2023-22.04.2023

do godziny 15.00

21.08.2023 24.08.2023

do godziny 15.00

2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. 29.05.2023
godz. 15:00
 

25.08.2023 godzina 10.00

 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI.

 

23.06.2023- 27.06.2023
do godz. 15:00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do dnia 28.06.2023 do 28.08.2023
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29.06.2023
od godziny 12.00
29.08.2023

od godziny 12.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 29.06-06.07.2023
do godziny 15.00
29.08.2023 – 30.08.2023 r.
do godziny 15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 07.07.2023
do godziny 15.00
31.08.2023 r.

do godziny 15.00