Rekrutacja do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem szkoły

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE
DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

10.05.2021 – 21.05.2021

do godz. 15:00

09.08.2021 – 20.08.2021

do godz. 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

10.05.2021 – 25.05.2021

 

09.08.2021 – 23.08.2021
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26.05.2021

od godz. 12:00

24.08.2021

od godz. 12:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

26.05.2021 – 01.06.2021

do godz. 15:00

24.08.2021 – 27.08.2021
do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

02.06.2021

do godz. 15:00

30.08.2021
do godz. 15:00