Historia zespołu i szkoły

Historia zespołu

Z dniem 1 września 2014r. utworzono w Gliwicach Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 85. W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 85 zwana dalej „Szkołą”
  • Przedszkole Miejskie Nr 20 w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 18 zwane dalej „Przedszkolem”
  • Historia szkoły dołączono  oddziały gimnazjalne

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 19 kwietnia 1945r. kiedy trwały jeszcze działania wojenne w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22. Kierownikiem został Tadeusz Mazurek. Nie było podręczników, krzeseł, map i innych środków dydaktycznych.

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 85 szkoła mieści się od 1986r. Początkowo pracowaliśmy w dwóch budynkach, w 2006r. budynek przy ul. Pszczyńskiej przekazano Miastu Gliwice.

Stwarzamy uczniom warunki do rozwoju poprzez organizację obowiązkowych

i pozalekcyjnych zajęć. Zajęcia pozalekcyjne rozwijają różnorodne zainteresowania naszych uczniów: sportowe, teatralne, językowe, przedmiotowe i artystyczne. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, angażują uczniów w projekty edukacyjne i wdrażają innowacje pedagogiczne.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim czy krajowym. Szkoła jest również organizatorem wielu szkolnych i międzyszkolnych konkursów o różnorodnej tematyce, a także ogólnopolskiego konkursu origami.

W 2010r. na terenie szkoły powstał plac zabaw i sala zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Od 2009 roku szkoła poszerzyła swoją ofertę poprzez organizację klasy sportowej o profilu piłki siatkowej pod patronatem  Klubu AZS Politechniki Śląskiej, a od 2014 roku w szkole działają klasy sportowe o profilu piłki nożnej pod patronatem Klubu Sportowego Piast Gliwice. Uczniowie naszej szkoły są utytułowanymi zwycięzcami licznych zawodów, rozgrywek i turniejów sportowych.

W roku szkolnym 2016/2017 został wprowadzony w szkole dziennik elektroniczny, który zapewnia rodzicom natychmiastowy dostęp do ocen i postępów dziecka, a także umożliwia stały  kontakt z nauczycielami.

Organizujemy wyjazdy na zieloną szkołę, półkolonie i obozy językowe Euroweek. Od 2001r. roku realizujemy „Szkolne dni przeciwko przemocy”, co wpływa na ograniczenie agresji uczniów. W szkole prowadzimy świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w 3 grupach.

Kształtowaniu właściwych zachowań uczniów sprzyja również program „Przyjaciele Zippiego”. Świetlica szkolna działa w godz. 7 00 do 17 00 W harcówce szkolnej spotyka się Gromada Zuchowa „Wieżaki Cudaki”. Uczestniczymy w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. W szkole można wykupić smaczny i zdrowy obiad. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Domami Opieki Społecznej, Biblioteką Miejską, przedszkolami, klubami sportowymi, okolicznymi szkołami. Posiadamy certyfikaty: „Ambasadora polskiej Prezydencji w Radzie UE w województwie śląskim”, „Organizatora bezpiecznych wakacji”, Uczestnika akcji „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

W roku 2014 nasza szkoła została Laureatem Plebiscytu „Najfajniejsza szkoła podstawowa Gliwic i powiatu” organizowanego przez Dziennik Zachodni. Na pytania: która szkoła w Gliwicach i powiecie jest najfajniejsza? Gdzie dzieci nie tylko siedzą w szkolnych ławkach, ale też poznają ze swoimi pedagogami świat? Gdzie uczniowie mogą próbować swoich sił w różnych dziedzinach życia? Gdzie można znaleźć wśród nauczycieli wsparcie? Aż 37 098 mieszkańców wskazało w odpowiedziach naszą szkołę.

(IK)