ZEBRANIA

Terminy zebrań i  spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Zebranie:
Informacyjne dla klas I-III                                  13.09.2023r. godz. 17:00
Informacyjne dla klas IV-VIII                             13.09.2023r. godz. 18:00

Wywiadówka  dla klas. I-III                                 08.11.2023r. godz. 17:00
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb     godz. 17:30-18:30
i możliwości uczniów – konsultacje

Wywiadówka  dla klas IV-VIII                                08.11.2023r. godz. 17:30
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb         godz.18:00-19:00
i możliwości uczniów – konsultacje

KONSULTACJE dla rodziców                               13.12.2023 godz. 17:00-18:00
dotyczące ocen przewidywanych

Wywiadówka  klas. I-III                                           10.04.2024r. godz. 17:00
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb         godz. 17:30-18:30
i możliwości uczniów – konsultacje

Wywiadówka  kl. IV-VIII                                          10.04.2024r. godz. 17:30
Spotkania indywidualne dotyczące potrzeb          godz.18:00-19:00
i możliwości uczniów – konsultacje

KONSULTACJE dla rodziców                                08.05.2024 godz. 17:00-18:00
dotyczące ocen przewidywanych

(IK)