Kadra pedagogiczna

W przedszkolu zatrudniona jest piętnastoosobowaa kadra pedagogiczna, w tym wicedyrektor. Nauczycielki posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, glottodydaktyki, edukacji informatycznej, terapii pedagogicznej. Wychowawczynie cały czas podejmują różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Dzięki ustawicznemu pogłębianiu wiedzy nauczycielki stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania. Otaczają opieką każdego ze swych wychowanków wspierając jego rozwój psychofizyczny, zdolności i zainteresowania.

Wicedyrektor
Anna Suchecka

Nauczyciele:

 • Baran Daria
 • Bodzek Katarzyna
 • Burzy Judyta
 • Charmułowicz Joanna
 • Czyżewska Ewa
 • Duda Justyna
 • Kaczanowska Urszula
 • Klejnot Amanda
 • Kulpa Kamila 
 • Lewanderska Aleksandra
 • Stawicka Monika
 • Stec-Skórka Małgorzata
 • Szeszko Dorota
 • Turkowska – Duliban Grażyna
 • Walczak Alicja
 • Sułek Agnieszka – neurologopeda